A clear tomorrow for
your business
 • Podnik

 • Postup

 • Outsourcing

 • Kontakt

 • O Lion & Friends

 • Práca

 • Vylúčenie zodpovednosti

 • Koncepcia

 • Ochrana osobných údajov

  Za bezpečnosť prenosu údajov na internete nemôžeme prevziať zodpovednosť, pri prenose údajov prostredníctvom e-mailu vzniká predovšetkým riziko prístupu k údajom zo strany tretích osôb.

  Použitie kontaktných údajov zverejnených v impressum tretími osobami na reklamné účely sa týmto výslovne zamieta. Prevádzkovateľ si pre prípad zaslania nevyžiadaných reklamných alebo informačných materiálov výslovne vyhradzuje právo na podniknutie právnych krokov.

  Ak by jednotlivé ustanovenia alebo formulácie z tohto vylúčenia zodpovednosti boli alebo sa stali neúčinnými, obsah a platnosť ostatných ustanovení zostávajú týmto nedotknuté.

 • Google Analytics

  Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("spoločnosť Google"). Google Analytics využíva tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie adresy IP na tejto webovej stránke však spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky a následne zostaví správy o aktivitách webovej stránky, a môže tak prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovať ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa sprostredkovaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nebude spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Uloženiu Cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť plnohodnotne používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov získaných prostredníctvom Cookie a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) zo strany spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin do prehliadača dostupný na nasledovnom odkaze. Aktuálny odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

  Podmienky Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html